C U S T O M E R   S T O R Y B O A R D

Lär känna dina kunder på djupet genom en Customer Storyboard. Med Danjis språk- och beteendeanalytiker får du svaret på frågan varför kunderna beter sig som de gör, vad som driver dem i processen och vad som är viktigast i er relation.

Läs mer

T H E   E X P E R I E N C E   G A P

När du väljer att göra en Customer Storyboard och en Employer Storyboard tillsammans, kartlägger vi The Experience Gap. Kunskapen om vad som skiljer kundens upplevelse från medarbetarnas upplevelse gör att ni som organisation kan stänga gapet och skapa hållbara, långsiktiga relationer med både kunde och medarbetare.

E M P L O Y E R   S T O R Y B O A R D

En Employer Storyboard ger dig djupa insikter om dina medarbetare. Till skillnad från en vanlig medarbetarundersökning får du genom Danjis Employer Storyboard svar på vad som driver beteenden och varför.

Läs mer

S A L E S   I N T E L L I G E N C E   B O A R D

Danji hjälper dina säljare att utveckla sin emotionella intelligens i säljmöten för att nå sin fulla potential. Genom att bedöma individens säljteknik och förmåga att känna igen och möta kundens känslor, ökar chansen markant för lyckade och långvariga affärsrelationer.

Läs mer

E X I T S A M T A L

När medarbetare har slutat genomförs i de flesta bolag exitsamtal eller avslutsamtal. Många upplever att samtalen är svåra att genomföra och att de därmed tappar mängder av värdefull information som skulle kunna förbättra bolaget. Danjis samtalstekniker hjälper dig att ta tillvara på informationen och sköter samtalet på ett professionellt sätt med en hög grad av empati.

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta oss.