Danjis Customer Storyboard bygger på öppna djupintervjuer genomförda av specialiserade samtalstekniker​. Tillsammans med er identifierar vi rätt kundsegment med mest potential​.

 

Kvalificerade beteendevetare, antropologer, och språk- och socialvetare analyserar materialet som ligger till grund för er Customer Storyboard. Här struktureras och prioriteras vilka beteenden, känslopåslag, drivkrafter och tankar hos kunderna som påverkar affären mest​.

 

Er visualiserade Customer Storyboard blir organisationens kundmanual för tydlig handlingskraft i både operativt och strategiskt arbete för att förlänga värdekedjan och stärka lojalitet​.

 

Danjis Customer Storyboard har varit avgörande för företag i frågor gällande bolagets ekonomi, strategi och varumärkesarbeten.

Employer Storyboard bygger på öppna djupintervjuer med organisationens medarbetare genomförda av Danjis specialiserade samtalstekniker​. Intervjuerna kompletteras med observationer och i vissa fall inspelade säljsamtal.

 

Kvalificerade beteendevetare, antropologer, och språk- och socialvetare analyserar materialet som ligger till grund för er Employer Storyboard. Här struktureras och prioriteras vilka beteenden, känslopåslag, drivkrafter och tankar hos medarbetarna som påverkar affären och kundens upplevelse mest.

 

Er visualiserade Employer Storyboard blir en organisationsmanual för tydlig handlingskraft i både operativt och strategiskt arbete för att minska internt slitage, riva silos, öka kommunikation och förståelse mellan olika delar av organisationen.

 

Danjis Employer Storyboard gör det möjligt att identifiera interna strukturer så som KPI-krockar, medarbetares drivkrafter, incitament och gruppfaktorer. påverkar affären mest. Bolag som genomfört Danjis Employer Storyboard har blivit enade i synen på sig själva, affären och kunden vilket minskat onödiga kostnader och ökat lönsamheten med mycket enkla medel.

Vill du veta mer? Kontakta oss.