Investera i kundupplevelse? Bara om du är långsiktig

Kundupplevelse och hantering av densamma är heta ämnen just nu. Företag – stora som små – har börjat förstå betydelsen av kundupplevelsen. Alltfler marknader håller också på att förändras mot att bli än mer konkurrensutsatta. Inlåsningseffekter tas bort, inträdesbarriärer rivs ner och transparensen om samtliga aktörers erbjudanden blir allt större. Vad detta kokas ned till är frågan om differentiering. READ MORE

0