Varför Experience Management och inte bara Customer Experience?

Kundupplevelse är 2019 en av de högst prioriterade frågorna hos de mest framgångsrika bolagen på den internationella marknaden. Samtidigt ökar pressen på bolag att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare vilket är en tydlig reaktion på arbetskraftens ökade rörlighet. Det är alltså så att människor i allmänhet, både kunder och medarbetare tenderar att bli mindre lojala sina bolag. Det är en samhällsförändring som delvis kan kopplas till ökad digitalisering men som också måste förstås från ett sociopsykologiskt perspektiv.

READ MORE

0

Inför Bokmässan: Vad har humanvetenskap med kundupplevelse att göra?

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det ökar affärsvärdet och minskar slitningar inom organisationen samtidigt som det säkerställer framtidens marknadsrelevans. Men för att förstå idén om ”kunden i centrum” och varför humanism har blivit nyckeln till förståelsen av kundupplevelse och ökat affärsvärde, krävs en snabb historiebakgrund.

READ MORE

0

Ingela och Jesper om framtidens kunder

Ingela Mauritzon och Jesper Henrikson diskuterar framtidens kunder och på vilket sätt digitaliseringen har påverkat kundbeteende. Kundens upplevelse måste hanteras på ett nytt sätt när kunden inte längre vill identifiera sig inom traditionella barriärer. Kunddrivet arbete och kundupplevelse är den mest slagkraftiga konkurrensfaktorn – nu mer än någonsin.READ MORE

0

Framtidens ”post-demografiska” kund

En av de absolut starkaste trenderna under 2018 är framväxten av den post-demografiska konsumenten. Konsumenter som bryter igenom traditionella demografiska barriärer och vägrar att identifiera sig med de traditionella demografiska markörerna såsom ålder, kön och inkomstnivå. Denna grupp agerar istället aktivt för att skapa tydliga, individuella identitetsmarkörer.READ MORE

0

Hur ett utifrån-in-perspektiv främjar innovationsarbete

Kundupplevelse är riktigt hett just nu. Konsumenter efterfrågar i allt större utsträckning upplevelser, även från företag som kanske traditionellt sett tillverkat produkter. Då följer den naturliga hundrapoängsfrågan: hur skapar man då en upplevelse kring någonting som inte nödvändigtvis förknippas med just upplevelsekonsumtion? Svaret är ganska enkelt. Rådfråga experterna – kunderna själva. READ MORE

0