Vad har Lean och Agile med kundupplevelse att göra

Lean och Agile är i dagens diskussioner väldigt attraktiva metoder och principer att prata om. Dock kan båda två pratas om på olika sätt vilket kan skapa frustration och förvirring. För att konkretisera tänkte jag ge ett exempel på hur de kan användas i sammanhang:

I en bilfabrik där tillverkningen sker behövs en tydlig fast karta. “ Montera den här muttern med den här delen”. Här används strukturerade metoder och principer från Lean. Att utveckla bilen tar längre tid och analyser behövs. Vi måste ta reda på kunddata. Vem som ska använda bilen, på vilka vägar bilen ska fungera, i vilket syfte bilen ska användas och hur den ska se ut. Här gäller det att agera flexibelt och bygga med iterationer. En tydlig fast karta finns inte i den agila processen. Dock skapas strukturen i utvecklingsfasen som sedan används i tillverkningen. Metoderna kompletterar alltså varandra.
Vi måste jobba utifrån en mall (lean) men agera i realtid (agilt).

 

Idag går allt fortfarande, minst sagt den digitaliserade revolutionen. Digitaliseringen bidrar till mer information kring företag och mer kunskap till kunder. Kunder blir alltså mer och mer medvetna kring vad de vill ha och vem som kan erbjuda dem detta. Slutsatsen är att företag måste agera mer flexibelt kring kunders behov. Att förstå kunders drivkrafter blir mer nyanserade vilket betyder att behovsanalyser och lösningar blir mer nödvändiga.

 

Vet du vilka dina viktigaste kundsegment är? Vilka beteenden och känslopåslag hos kunden som påverkar affären mest? Eller vilka interna strukturer som påverkar verksamheten?

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förstå dina medarbetare och/eller dina kunder på djupet? Kontakta gärna oss så bokar vi ett möte!

 

0

Hur du får en missnöjd kund att bli lojal – 5 konkreta steg

Ibland går saker och ting fel i kundrelationen. Det är ofta du som får ta smällen fast du inte är orsaken till problemet, eller hur…? Oavsett kan du vara lugn, det finns konkreta modeller som kan förvandla en missnöjd kund till din mest lojala. Kundlojalitet och kundnöjdhet handlar inte bara om att överträffa förväntningar. Det handlar om att möta kunden med rätt förhållningssätt i rätt känsla. När det gäller just missnöje, som ofta uttrycks i den grundläggande känslan ilska hos kunden, kan du genom kunskap om hur känslan fungerar möta kunden på ett professionellt sätt och till och med vända hela situationen till något positivt.

READ MORE

0