B2M, Business To Machine

Det finns inget artificiellt med den intelligensen vi människor besitter och det mest fantastiska av allt är att vi kan känna saker. Att vi har en magkänsla.
B2M, Business To Machine,  ett nytt förhållningssätt, en ny värld.

 

Facebook ger dig tips på vilka du ” bör bli vän med”.  Vilka events du ”kanske” vill gå på baserat på de du varit på, eller bara kikat på. Netflix föreslår vilka program du borde titta på. Spotify föreslår musik och artister du bör lyssna på. Tinder berättar vem du ska gå på dejt med och Ebay vad du bör köpa härnäst.

 

Utan att vi är medvetna om det så är det något annat som ” tar hand” om våra beslut. Algoritmer och AI har blivit en omedveten del i våra beslut, på alla plattformar. Vi är inte ensamma i våra beslut längre.
Vi lever i en digital revolution. I en värld som går med en hastighet så snabb att vi inte hinner greppa alla skeden. Vi delar omedvetet första plats som regissör i våra liv tillsammans med algoritmer och AI.

Inom marknadsföring blir B2M högst relevant på agendan. För att förstå vad B2M innebär så måste vi ligga i framkant kring att förstå hur människors behov förändras och hur de kommer påverkas av B2M. Vem kommer medarbetare kommunicera med och vem kommer ta besluten?  Hur kommer kundupplevelser formas? Kommer behoven vara grundade i känslor eller baserade på algoritmer? Hur mycket kontroll har vi och vem är det som bestämmer egentligen?

B2B och B2C är inte främmande för oss, men B2M, Business To Machine är en ny term som kommer användas mer och mer och vi måste jobba tillsammans med den och inte runt eller emot den. B2M är ett nytt förhållningssätt. Det är inte en fråga om kundupplevelser kommer påverkas av AI och algoritmer. Det gör den redan och det kommer fortsätta.  Frågan är hur vi ska hantera påverkan av hur AI och algoritmer kommer att influera kundupplevelser. Hur kommer en kundupplevelse se ut om 5 år? Hur mycket av kundupplevelsen kommer vara kontrollerad och styrd av människan? Hur delaktig kommer människan att vara i sina beslut?

Det som sker i oss människor är en konstant process av algoritmer i aktivitet. Algoritmerna inom oss är uppbyggda av erfarenheter, minnen och drivkrafter. De påverkas av saker vi tycker om och saker vi inte tycker om. Vi har alltså inneboende algoritmer som hjälper oss i livet. Utan dem så hade vi inte överlevt. Så egentligen är ” algoritmer” livsviktiga, en överlevnadsinstinkt och inte främmande för oss. Men den digitala revolutionen pockar ständigt på våra inneboende algoritmer och ”hjälper/underlättar/föreslår/antar” oss till att göra saker. Nu handlar det om att jobba tillsammans och förstå båda algoritmer. De digitala och de biokemiska för överlevnad.

 

 

Danji team sitter på expertiskompetens inom kundupplevelse, organisationsutveckling, resultatstyrning, medarbetarskap och ledarskap.I frågor som dessa behövs olika perspektiv och insikter för att förstå hur vi ska gå vidare. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förstå dina medarbetare och dina kunder på djupet?  Kontakta oss så bokar vi in ett möte!

 

 

0

Vad har Lean och Agile med kundupplevelse att göra

Lean och Agile är i dagens diskussioner väldigt attraktiva metoder och principer att prata om. Dock kan båda två pratas om på olika sätt vilket kan skapa frustration och förvirring. För att konkretisera tänkte jag ge ett exempel på hur de kan användas i sammanhang:

I en bilfabrik där tillverkningen sker behövs en tydlig fast karta. “ Montera den här muttern med den här delen”. Här används strukturerade metoder och principer från Lean. Att utveckla bilen tar längre tid och analyser behövs. Vi måste ta reda på kunddata. Vem som ska använda bilen, på vilka vägar bilen ska fungera, i vilket syfte bilen ska användas och hur den ska se ut. Här gäller det att agera flexibelt och bygga med iterationer. En tydlig fast karta finns inte i den agila processen. Dock skapas strukturen i utvecklingsfasen som sedan används i tillverkningen. Metoderna kompletterar alltså varandra.
Vi måste jobba utifrån en mall (lean) men agera i realtid (agilt).

 

Idag går allt fortfarande, minst sagt den digitaliserade revolutionen. Digitaliseringen bidrar till mer information kring företag och mer kunskap till kunder. Kunder blir alltså mer och mer medvetna kring vad de vill ha och vem som kan erbjuda dem detta. Slutsatsen är att företag måste agera mer flexibelt kring kunders behov. Att förstå kunders drivkrafter blir mer nyanserade vilket betyder att behovsanalyser och lösningar blir mer nödvändiga.

 

Vet du vilka dina viktigaste kundsegment är? Vilka beteenden och känslopåslag hos kunden som påverkar affären mest? Eller vilka interna strukturer som påverkar verksamheten?

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förstå dina medarbetare och/eller dina kunder på djupet? Kontakta gärna oss så bokar vi ett möte!

 

0