Varför Experience Management och inte bara Customer Experience?

Kundupplevelse är 2019 en av de högst prioriterade frågorna hos de mest framgångsrika bolagen på den internationella marknaden. Samtidigt ökar pressen på bolag att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare vilket är en tydlig reaktion på arbetskraftens ökade rörlighet. Det är alltså så att människor i allmänhet, både kunder och medarbetare tenderar att bli mindre lojala sina bolag. Det är en samhällsförändring som delvis kan kopplas till ökad digitalisering men som också måste förstås från ett sociopsykologiskt perspektiv.

READ MORE

0
p

Making Millennials Trust

Why millennials mistrust business and how to make them trust your product more

Millennials are now the world’s biggest consumer, yet they do not trust the traditional pillars of society: which means big problems for business. Trust being a primary driver of their consumption, earning their trust is crucial to securing their custom.

READ MORE

0