VI ÄR DANJI

Danji grundades i Lund, 2016.  Grundarna representerar olika inriktningar inom kundupplevelse, organisationsutveckling, resultatstyrning, medarbetarskap och ledarskap. Vi tror att fler idéer är bättre än en, därför representeras Danji av olika bakgrunder, kompetensområden och styrkor.

STYRELSE

team_image
Executive Chairman

CAROLINA THOFT

Lawyer at RosholmDell Advokatbyrå

carolina.thoft@rdlaw.se

team_image
Board Member

MARTIN LINDE

CEO and President at Nordic Food Group

martin.linde@danji.se

team_image
Board Member

LENA LARSSON

Rådgivare, lednings och verksamhetsstöd at LLK Konsult AB

lena.larsson@danji.se

team_image
Innovation Director

INGELA MAURITZON

Tel. 072 931 20 66
ingela.maruritzon@danji.se

team_image
Managing Director

FREDRIK WALL

Tel. 0760 50 83 75
fredrik.wall@danji.se

team_image
Marketing Director

ELIN ÖSTER

Tel. 0707 34 88 62
elin.oster@danji.se

team_image
Executive Board Member

ROLF HEDMAN

Tel. 0702 46 02 56
rolf.hedman@danji.se

VÅRT ANALYSTEAM
I samarbete med Lunds Universitet har vi ett unikt analysteam som består av humanvetare. Psykologer, socionomer, litteraturvetare och antropologer insamlar kvalitativa data genom öppna djupintervjuer. Materialet analyseras tvärvetenskapligt för att få en fullständig och korrekt bild av människors innersta drivkrafter, beteenden, bakgrund och tankemönster.
403

GENOMFÖRDA DJUPINTERVJUER

2026

ANALYSERADE FRITEXTSVAR

33

PUBLICERADE ARTIKLAR

999

NYA INSIKTER

VÅRA GRUNDVÄRDERINGAR

  • Skapa din framgång genom andra

 

  • Långsiktighet framför kortsiktighet

 

  • Transparens i allt

LUNDS UNIVERSITET
För att driva utvecklingen inom kundupplevelse samarbetar Danji med Lunds Universitet. I ett antal forskningsprojekt utvecklar vi synen på hur kunder använder, upplever och interagerar med olika organisationer. Vårt engagemang innefattar också gästföreläsningar, inspirationsdagar och studentprojekt.

VÅRA KUNDER