Vi är DΛNJI

Danji grundades i Lund, 2016.  Grundarna representerar olika inriktningar inom kundupplevelse, organisationsutveckling, resultatstyrning, medarbetarskap och ledarskap. Vi tror att fler idéer är bättre än en, därför representeras Danji av olika bakgrunder, kompetensområden och styrkor.

team_image
Managing Partner

INGELA MAURITZON

Tel. 072 931 20 66

team_image
Managing Partner

FREDRIK WALL

Tel. 0760 50 83 75

team_image
Marketing Director

ELIN ÖSTER

Tel. 0707 34 88 62

team_image
Partner & Excecutive Chairman

ROLF HEDMAN

Tel. 0702 46 02 56

Våra grundvärderingar
  • Skapa din framgång genom andra

 

  • Långsiktighet framför kortsiktighet

 

  • Transparens i allt
Lunds universitet

För att driva utvecklingen inom kundupplevelse samarbetar Danji med Lunds Universitet. I ett antal forskningsprojekt utvecklar vi synen på hur kunder använder, upplever och interagerar med olika organisationer. Vårt engagemang innefattar också gästföreläsningar, inspirationsdagar och studentprojekt.

403

GENOMFÖRDA DJUPINTERVJUER

2026

ANALYSERADE FRITEXTSVAR

33

PUBLICERADE ARTIKLAR

999

NYA INSIKTER

…OCH NÅGRA VÄL VALDA ORD OM VÅR ANALYSGRUPP

För att kunna säkerställa högsta kvalitet på våra djupintervjuer, analyser och digitala textanalyser tar vi hjälp av vår analysgrupp. Gruppen består av ett antal personer med olika typer av humanistutbildningar, från litteraturvetare till beteendevetare. Samtliga är tränade i intervjuteknik och gör ett fantastiskt arbete som genererar i information om kund som annars inte hade varit möjlig att framkalla.

VÅRA KUNDER