KUNDUPPLEVELSEBLOGGEN

Understanding emotion in customer experience

Emotion is all the rage in customer experience. As companies have realized that emotions trigger behavior, tools that collect and reportedly measure sentiment are cropping up everywhere. As many customer experience professionals know all too well, emotion is still a difficult parameter to measure accurately. Emotion is often missing from customer experience analysis. That’s a problem.READ MORE

0

Från ostrukturerad kunddata till hanterbart SEO-verktyg

I en allt mer digitaliserad värld faller det sig naturligt att mäta kundbeteende genom hemsidebesök, antal klick och aktivitet på sociala medier. Men vad händer med vår bild av kunden när vi bara kvantifierar och generaliserar? Vi som arbetar med marknadsföring och i synnerhet digital marknadsföring, vill veta hur kunden uttrycker sig och varför det digitala beteendet ser ut som det gör. Då krävs språkanalys som komplement till den kvantitativa analysen.

READ MORE

0

Framtidens ”post-demografiska” kund

En av de absolut starkaste trenderna under 2018 är framväxten av den post-demografiska konsumenten. Konsumenter som bryter igenom traditionella demografiska barriärer och vägrar att identifiera sig med de traditionella demografiska markörerna såsom ålder, kön och inkomstnivå. Denna grupp agerar istället aktivt för att skapa tydliga, individuella identitetsmarkörer.READ MORE

0

Investera i kundupplevelse? Bara om du är långsiktig

Kundupplevelse och hantering av densamma är heta ämnen just nu. Företag – stora som små – har börjat förstå betydelsen av kundupplevelsen. Alltfler marknader håller också på att förändras mot att bli än mer konkurrensutsatta. Inlåsningseffekter tas bort, inträdesbarriärer rivs ner och transparensen om samtliga aktörers erbjudanden blir allt större. Vad detta kokas ned till är frågan om differentiering. READ MORE

0

Hur ett utifrån-in-perspektiv främjar innovationsarbete

Kundupplevelse är riktigt hett just nu. Konsumenter efterfrågar i allt större utsträckning upplevelser, även från företag som kanske traditionellt sett tillverkat produkter. Då följer den naturliga hundrapoängsfrågan: hur skapar man då en upplevelse kring någonting som inte nödvändigtvis förknippas med just upplevelsekonsumtion? Svaret är ganska enkelt. Rådfråga experterna – kunderna själva. READ MORE

0

Kundens underliggande drivkrafter

Flertalet av de mest framgångsrika bolagen på börsen i USA är de som enligt en undersökning från Forrester är bäst på att hantera sina kunders upplevelser. Det blir tydligt hur endast hanteringen av kundupplevelse inom ett bolag säkerställer god lönsamhet, både på kort och på långt sikt. Men, när marknaden och tekniken utvecklas i en takt vi aldrig sett tidigare och förutsättningar hela tiden förändras, behöver vi fånga kundupplevelsen med nya metoder för att komplettera de befintliga.

READ MORE

0