KUNDUPPLEVELSEBLOGGEN

Inför Bokmässan: Vad har humanvetenskap med kundupplevelse att göra?

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det ökar affärsvärdet och minskar slitningar inom organisationen samtidigt som det säkerställer framtidens marknadsrelevans. Men för att förstå idén om ”kunden i centrum” och varför humanism har blivit nyckeln till förståelsen av kundupplevelse och ökat affärsvärde, krävs en snabb historiebakgrund.

READ MORE

0

The difference between a Customer Journey and a Customer Storyboard

Customer Experience

If you are reading this post, you probably know the power of customer experience. Customer experience and deep customer knowledge is one of the key factors to longterm strategic planning and a secure future. Building a unified description of customers and what drives them can be done in many different ways and is an effective tool to engage each employee to take action based on customer experience insights. One of the most common ways of doing this is by building Customer Journeys. Danji has taken the Customer Journey map one step further and has a more dynamic approach, rooted in the latest research.READ MORE

0

Understanding emotion in customer experience

Emotion is all the rage in customer experience. As companies have realized that emotions trigger behavior, tools that collect and reportedly measure sentiment are cropping up everywhere. As many customer experience professionals know all too well, emotion is still a difficult parameter to measure accurately. Emotion is often missing from customer experience analysis. That’s a problem.READ MORE

0

Från ostrukturerad kunddata till hanterbart SEO-verktyg

I en allt mer digitaliserad värld faller det sig naturligt att mäta kundbeteende genom hemsidebesök, antal klick och aktivitet på sociala medier. Men vad händer med vår bild av kunden när vi bara kvantifierar och generaliserar? Vi som arbetar med marknadsföring och i synnerhet digital marknadsföring, vill veta hur kunden uttrycker sig och varför det digitala beteendet ser ut som det gör. Då krävs språkanalys som komplement till den kvantitativa analysen.

READ MORE

0