Malmö Redhawks

Problemställning

Ledningen upplevde att man erbjöd ett av hockeysveriges bästa matcharrangemang men att kunderna ändå valde bort att se matchen live. Detta ledde till att den potentiella lönsamheten uteblev. Efter att ha prövat ett antal olika alternativ för att förstå problemet insåg ledningen att det fanns för lite kunskap om vilka trösklar kunden möter i valet att lämna TV-soffan och istället se matchen live.

 

Metod

Danji genomförde en djupanalys av segmentet ”sällanköpare”. Därefter kartlades sällanköparens beslutsprocess, hinder, inställning, känslor och minnen. Kartläggningen sattes sedan i kontrast mot Malmö Redhawks interna processer och organisation.

 

Resultat

Insikt kring hur kundresan såg ut gjorde att man prioriterade andra aktiviteter, kunde organisera om gruppen och fokusera på kundvärde. Nya arbetsgrupper arbetar nu mer över organisatoriska gränser och med ett mer långsiktigt perspektiv. Det finns en större proaktivitet hos såväl administrativ personal som spelare, där kundfokus står i centrum. Detta har skapat större enighet i gruppen och ett effektivare arbetssätt.

0

Investera i kundupplevelse? Bara om du är långsiktig

Kundupplevelse och hantering av densamma är heta ämnen just nu. Företag – stora som små – har börjat förstå betydelsen av kundupplevelsen. Alltfler marknader håller också på att förändras mot att bli än mer konkurrensutsatta. Inlåsningseffekter tas bort, inträdesbarriärer rivs ner och transparensen om samtliga aktörers erbjudanden blir allt större. Vad detta kokas ned till är frågan om differentiering. READ MORE

0

Hur ett utifrån-in-perspektiv främjar innovationsarbete

Kundupplevelse är riktigt hett just nu. Konsumenter efterfrågar i allt större utsträckning upplevelser, även från företag som kanske traditionellt sett tillverkat produkter. Då följer den naturliga hundrapoängsfrågan: hur skapar man då en upplevelse kring någonting som inte nödvändigtvis förknippas med just upplevelsekonsumtion? Svaret är ganska enkelt. Rådfråga experterna – kunderna själva. READ MORE

0

Kundens underliggande drivkrafter

Flertalet av de mest framgångsrika bolagen på börsen i USA är de som enligt en undersökning från Forrester är bäst på att hantera sina kunders upplevelser. Det blir tydligt hur endast hanteringen av kundupplevelse inom ett bolag säkerställer god lönsamhet, både på kort och på långt sikt. Men, när marknaden och tekniken utvecklas i en takt vi aldrig sett tidigare och förutsättningar hela tiden förändras, behöver vi fånga kundupplevelsen med nya metoder för att komplettera de befintliga.

READ MORE

0
Tommy Falonius

Gör som branschledarna: bygg en lönsam ”Nöjd-kund-kultur”.

Kundupplevelsebloggen välkomnar och tackar vår gästbloggare!

 

Tommy Falonius är varumärkesstrateg och författare, bland annat till böckerna Varumärket inifrån och ut (utsedd till Årets Marknadsföringsbok 2010) samt 100 sanningar och en lögn om varumärkesarbetet (nominerad till Årets Marknadsföringsbok 2011). Han har arbetat som copywriter på både svenska och internationella byråer. Idag är Tommy varumärkeskonsult och strategisk rådgivare åt B2B-företag. Tommy var med och startade utbildningen Strategic Brand Management på IHM i Göteborg och grundade även Göteborgs Reklambyråskola.READ MORE

0