Understanding emotion in customer experience

Emotion is all the rage in customer experience. As companies have realized that emotions trigger behavior, tools that collect and reportedly measure sentiment are cropping up everywhere. As many customer experience professionals know all too well, emotion is still a difficult parameter to measure accurately. Emotion is often missing from customer experience analysis. That’s a problem.READ MORE

0

Ingela och Jesper om framtidens kunder

Ingela Mauritzon och Jesper Henrikson diskuterar framtidens kunder och på vilket sätt digitaliseringen har påverkat kundbeteende. Kundens upplevelse måste hanteras på ett nytt sätt när kunden inte längre vill identifiera sig inom traditionella barriärer. Kunddrivet arbete och kundupplevelse är den mest slagkraftiga konkurrensfaktorn – nu mer än någonsin.READ MORE

0

Från ostrukturerad kunddata till hanterbart SEO-verktyg

I en allt mer digitaliserad värld faller det sig naturligt att mäta kundbeteende genom hemsidebesök, antal klick och aktivitet på sociala medier. Men vad händer med vår bild av kunden när vi bara kvantifierar och generaliserar? Vi som arbetar med marknadsföring och i synnerhet digital marknadsföring, vill veta hur kunden uttrycker sig och varför det digitala beteendet ser ut som det gör. Då krävs språkanalys som komplement till den kvantitativa analysen.

READ MORE

0

Framtidens “post-demografiska” kund

En av de absolut starkaste trenderna under 2018 är framväxten av den post-demografiska konsumenten. Konsumenter som bryter igenom traditionella demografiska barriärer och vägrar att identifiera sig med de traditionella demografiska markörerna såsom ålder, kön och inkomstnivå. Denna grupp agerar istället aktivt för att skapa tydliga, individuella identitetsmarkörer.READ MORE

0