C U S T O M E R   S T O R Y B O A R D

Danjis Customer Storyboard bygger på öppna djupintervjuer genomförda av specialiserade samtalstekniker​. Tillsammans med er identifierar vi rätt kundsegment med mest potential​.

 

Kvalificerade beteendevetare, antropologer, och språk- och socialvetare analyserar materialet som ligger till grund för er Customer Storyboard. Här struktureras och prioriteras vilka beteenden, känslopåslag, drivkrafter och tankar hos kunderna som påverkar affären mest​.

 

Er visualiserade Customer Storyboard blir organisationens kundmanual för tydlig handlingskraft i både operativt och strategiskt arbete för att förlänga värdekedjan och stärka lojalitet​.

 

Danjis Customer Storyboard har varit avgörande för företag i frågor gällande bolagets ekonomi, strategi och varumärkesarbeten.