Malmö Redhawks

Problemställning

Ledningen upplevde att man erbjöd ett av hockeysveriges bästa matcharrangemang men att kunderna ändå valde bort att se matchen live. Detta ledde till att den potentiella lönsamheten uteblev. Efter att ha prövat ett antal olika alternativ för att förstå problemet insåg ledningen att det fanns för lite kunskap om vilka trösklar kunden möter i valet att lämna TV-soffan och istället se matchen live.

 

Metod

Danji genomförde en djupanalys av segmentet ”sällanköpare”. Därefter kartlades sällanköparens beslutsprocess, hinder, inställning, känslor och minnen. Kartläggningen sattes sedan i kontrast mot Malmö Redhawks interna processer och organisation.

 

Resultat

Insikt kring hur kundresan såg ut gjorde att man prioriterade andra aktiviteter, kunde organisera om gruppen och fokusera på kundvärde. Nya arbetsgrupper arbetar nu mer över organisatoriska gränser och med ett mer långsiktigt perspektiv. Det finns en större proaktivitet hos såväl administrativ personal som spelare, där kundfokus står i centrum. Detta har skapat större enighet i gruppen och ett effektivare arbetssätt.

0