VAD HAR LEAN OCH AGILE MED KUNDUPPLEVELSE ATT GÖRA

Lean och Agile är i dagens diskussioner väldigt attraktiva metoder och principer att prata om. Dock kan båda två pratas om på olika sätt vilket kan skapa frustration och förvirring. För att konkretisera tänkte jag ge ett exempel på hur de kan användas i sammanhang:

I en bilfabrik där tillverkningen sker behövs en tydlig fast karta. “ Montera den här muttern med den här delen”. Här används strukturerade metoder och principer från Lean. Att utveckla bilen tar längre tid och analyser behövs. Vi måste ta reda på kunddata. Vem som ska använda bilen, på vilka vägar bilen ska fungera, i vilket syfte bilen ska användas och hur den ska se ut. Här gäller det att agera flexibelt och bygga med iterationer. En tydlig fast karta finns inte i den agila processen. Dock skapas strukturen i utvecklingsfasen som sedan används i tillverkningen. Metoderna kompletterar alltså varandra.
Vi måste jobba utifrån en mall (lean) men agera i realtid (agilt).

 

Idag går allt fortfarande, minst sagt den digitaliserade revolutionen. Digitaliseringen bidrar till mer information kring företag och mer kunskap till kunder. Kunder blir alltså mer och mer medvetna kring vad de vill ha och vem som kan erbjuda dem detta. Slutsatsen är att företag måste agera mer flexibelt kring kunders behov. Att förstå kunders drivkrafter blir mer nyanserade vilket betyder att behovsanalyser och lösningar blir mer nödvändiga.

 

Vet du vilka dina viktigaste kundsegment är? Vilka beteenden och känslopåslag hos kunden som påverkar affären mest? Eller vilka interna strukturer som påverkar verksamheten?

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förstå dina medarbetare och/eller dina kunder på djupet? Kontakta gärna oss så bokar vi ett möte!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *