Ingela och Jesper om framtidens kunder

Ingela Mauritzon och Jesper Henrikson diskuterar framtidens kunder och på vilket sätt digitaliseringen har påverkat kundbeteende. Kundens upplevelse måste hanteras på ett nytt sätt när kunden inte längre vill identifiera sig inom traditionella barriärer. Kunddrivet arbete och kundupplevelse är den mest slagkraftiga konkurrensfaktorn – nu mer än någonsin.

No Comments

Post a Comment