Danji AB - ledande inom kundupplevelse

DΛNJI NEWS!

DAGENS INDUSTRI – 11 apr.

Dagens industri DANJI

DANJI var huvudpartner till Dagens Industris retailkonferens och talade i samarbete med Volvo Cars Sweden under temat morgondagens kund. Ingela Mauritzon, Managing Partner, talade dessutom på stora scenen med rubriken:

 

Framtidens känslosamma kund – från insikt till resultat

  • Vilka kundparametrar gäller om du vill rycka ifrån dina konkurrenter?
  • Är kundens känslor mätbara och hur konverterar du dem till resultat?
  • Vad har du för nytta av att känna till din kunds identitetsmarkörer?

Se hela programmet här:

Program

DΛNJI i samarbete med Volvo Cars Sweden

 

Vi är stolta att presentera vårt samarbete med Volvo Car Sverige som redan är i rullning. Danji kommer tillsammans med Volvo att utveckla hanteringen av kundupplevelse för att säkerställa fortsatt positiv framgång.

Läs mer

VAD DANJI KAN GÖRA FÖR DIG

Danji skapar möjligheter för dig att kunna fatta välgrundade strategiska beslut baserat på en speciell typ av kunskap – kundupplevelse. Vi låter era kunders berättelser om sina liv, drivkrafter och känslor, ligga till grund för den kundresa som sedan kontrasterar mot din organisations processer. Utifrån en gapanalys identifierar vi var någonstans kundens behov inte tillgodoses, var det finns innovationspotential och hur resurser bör prioriteras. Alla insikter ska vara operationellt hanterbara och kunna omvandlas till åtgärder som leder organisationen mot en trygg, mätbar och långsiktigt förbättrad affärspotential.

TVÅ STEG MOT

PEAK MARKET RELEVANCE

Customer Storyboard©
Via vår analysmodul Customer Storybord blir det tydligt hur dina kunder upplever dig på djupet. Vad de känner i relation till ditt företag, dina medarbetare, produkter och tjänster. Det är upplevelser som lika gärna kan vara formade av ett besök i din webbshop, i kontakt med en säljare eller som ett resultat av en fysisk känsla av en vara eller ett serviceupplägg.
Corporate Cultural Scripts©
Genom modulen Corporate Cultural Scripts lyfter vi de kulturella aspekterna inom din organisation. Vi visar på hur medarbetarna agerar och tänker i olika situationer, bl.a. i förhållande till kunder, kollegor, ledning och värdegrund etc. Med vår samtalsmetodik blir det möjligt att mäta organisationens emotionella intelligens och mognad.
Peak Market Relevance
Väljer du att genomföra både modulen för Customer Storyboard och den för Corporate Cultural Scripts har du alla komponenter på plats för att leverera en kundupplevelse av absolut toppklass ­inom ramen för vårt erbjudande inom Peak Market Relevance.
team_image
Managing Partner

Ingela Mauritzon

ingela.mauritzon@danji.se

team_image
Managing Partner

Fredrik Wall

fredrik.wall@danji.se

team_image
Director of Marketing

Elin Öster

elin.oster@danji.se

team_image
Partner & Head of Analytics

Jesper Henrikson

jesper.henrikson@danji.se

team_image
Partner & Executive Chairman

Rolf Hedman

rolf.hedman@danji.se

team_image
Kontakta oss

HANTERING AV KUNDUPPLEVELSE – VARFÖR?

Flertalet av de mest framgångsrika bolagen på börsen i USA är de som enligt en undersökning från Forrester är bäst på att hantera sina kunders upplevelser. Det blir tydligt hur endast hanteringen av kundupplevelse inom ett bolag säkerställer god lönsamhet, både på kort och på långt sikt. Men, när marknaden och tekniken utvecklas i en takt vi aldrig sett tidigare och förutsättningar hela tiden förändras, behöver vi fånga kundupplevelsen med nya metoder för att komplettera de befintliga.

 

Vi på Danji hjälper framgångsrika företag att lära känna kunden på djupet för att kunna fatta välgrundade strategiska beslut och organisera kundfeedback för långsiktig hantering av kunddata. Vår nya tekniklösning gör det möjligt att analysera en stor mängd ostrukturerad kunddata så att utfallet blir tydligt och agerbart.

Kunddrivet arbete kräver rutin och långsiktighet

DANJI, Lund
Årlig avkastning för börsnoterade företag
Ledare inom hantering av kundupplevelse0
Eftersläntrare inom hantering av kundupplevelse0
Läs mer