Danji AB - ledande inom kundupplevelse

DΛNJI NEWS!

DELAT KONTOR MED VÄNNER I STOCKHOLM

Corporate Cultural Scripts + Employer Branding = PURE PERFECTION

 

Danji har inlett ett tätare samarbete med kommunikationsbolaget Business&People i Stockholm – kolla in deras snygga hemsida! Samarbetet möjliggör bland annat ett tydligare fokus på Employer Branding.

Läs mer

DΛNJI i samarbete med Volvo Cars Sweden

 

Vi är stolta att presentera vårt samarbete med Volvo Car Sverige som redan är i rullning. Danji kommer tillsammans med Volvo att utveckla hanteringen av kundupplevelse för att säkerställa fortsatt positiv framgång.

Läs mer

VAD DANJI KAN GÖRA FÖR DIG

Danji skapar möjligheter för dig att kunna fatta välgrundade strategiska beslut baserat på en speciell typ av kunskap – kundupplevelse. Vi låter era kunders berättelser om sina liv, drivkrafter och känslor, ligga till grund för den kundresa som sedan kontrasterar mot din organisations processer. Utifrån en gapanalys identifierar vi var någonstans kundens behov inte tillgodoses, var det finns innovationspotential och hur resurser bör prioriteras. Alla insikter ska vara operationellt hanterbara och kunna omvandlas till åtgärder som leder organisationen mot en trygg, mätbar och långsiktigt förbättrad affärspotential.

TEAM DANJI
team_image

Ingela Mauritzon

Managing Partner
team_image

Fredrik Wall

Managing Partner
team_image

Elin Öster

Marketing Director
team_image

Rolf Hedman

Partner & Executive Board Member
VÅRA KUNDER