DΛNJI NEWS!

DΛNJI i samarbete med Volvo Car

 

Vi är stolta att presentera vårt samarbete med Volvo Car Sverige som redan är i rullning. Danji kommer tillsammans med Volvo att utveckla hanteringen av kundupplevelse för att säkerställa fortsatt positiv framgång.

Läs mer

MALMÖ 16 feb.

 

”För att möta framtiden krävs en radikal förändring hos oss som organisation. Det mest radikala är vårt sätt att arbeta med kund.”

 

Tack till er 120 personer som den 16 februari lyssnade på oss i Malmö under temat Framtidens kunder.

Läs mer

VAD DANJI KAN GÖRA FÖR DIG

Danji skapar möjligheter för dig att kunna fatta välgrundade strategiska beslut baserat på en speciell typ av kunskap – kundupplevelse. Vi låter era kunders berättelser om sina liv, drivkrafter och känslor, ligga till grund för den kundresa som sedan kontrasterar mot din organisations processer. Utifrån en gapanalys identifierar vi var någonstans kundens behov inte tillgodoses, var det finns innovationspotential och hur resurser bör prioriteras. Alla insikter ska vara operationellt hanterbara och kunna omvandlas till åtgärder som leder organisationen mot en trygg, mätbar och långsiktigt förbättrad affärspotential.

DIGITAL TEXTANALYS

Genom att kombinera den senaste tekniken inom Machine Learning med expertkunskap inom Customer Experience Management, analyserar vi ostrukturerad fritext från bl. a. kundsupport kundunersökningar och sociala medier.

KUNDFÖRSTÅELSE

Genom att kartlägga era kunders behov på ett djupare plan och matcha det mot er organisation tar vi tillsammans fram prioriteringar för att göra er långsiktigt relevanta och lönsamma.

UTBILDNINGAR

För er som strävar efter det senaste inom kundupplevelse och kunddriven strategi erbjuder vi föreläsningar och seminarium anpassade efter bransch och utmaningar. Vi bjuder regelbundet in till seminarium om ämnen relaterade till kundupplevelse.

team_image
Managing Partner

Ingela Mauritzon

ingela.mauritzon@danji.se

team_image
Managing Partner

Fredrik Wall

fredrik.wall@danji.se

team_image
Director of Marketing

Elin Öster

elin.oster@danji.se

team_image
Partner & Head of Analytics

Jesper Henrikson

jesper.henrikson@danji.se

team_image
Partner & Executive Chairman

Rolf Hedman

rolf.hedman@danji.se

team_image
Kontakta oss

HANTERING AV KUNDUPPLEVELSE – VARFÖR?

Flertalet av de mest framgångsrika bolagen på börsen i USA är de som enligt en undersökning från Forrester är bäst på att hantera sina kunders upplevelser. Det blir tydligt hur endast hanteringen av kundupplevelse inom ett bolag säkerställer god lönsamhet, både på kort och på långt sikt. Men, när marknaden och tekniken utvecklas i en takt vi aldrig sett tidigare och förutsättningar hela tiden förändras, behöver vi fånga kundupplevelsen med nya metoder för att komplettera de befintliga.

 

Vi på Danji hjälper framgångsrika företag att lära känna kunden på djupet för att kunna fatta välgrundade strategiska beslut och organisera kundfeedback för långsiktig hantering av kunddata. Vår nya tekniklösning gör det möjligt att analysera en stor mängd ostrukturerad kunddata så att utfallet blir tydligt och agerbart.

Kunddrivet arbete kräver rutin och långsiktighet

DANJI, Lund
Årlig avkastning för börsnoterade företag
Ledare inom hantering av kundupplevelse0
Eftersläntrare inom hantering av kundupplevelse0
Läs mer