Danjis Kundcase

En effektiv strategi börjar med kunskap om kunden och framgångsrika bolag vet att kundens upplevelse påverkar lönsamheten.

Genom att förstå kundens förväntningar, drivkrafter, känslor och beteenden kan organisationer utveckla sin verksamhet och öka sin kundbas.

Kundupplevelse, kunddriven innovation, medarbetarengagemang och lojalitet är frågor som rör många branscher, både B2B och B2C. I exemplena nedan hittar du information om hur vi har arbetat i några av våra projekt.

Kontakta oss för att boka ett möte och diskutera hur vi kan hjälpa er förstå era kunder och driva verksamheten framåt med hjälp av djupa kundinsikter.

Kundupplevelse

FLER KUNDER OCH HÖGRE MEDARBETARENGAGEMANG

Gymmet Massive Performance ville öka sin kundbas och expandera. Genom en touchpointanalys kunde interaktionerna som skedde mellan kund och gymmedarbetare viktas och prioriteras. Detta, och en djupare förståelse för mekanismerna bakom communitybuilding, ledde till ökade intäkter, en effektivare organisation och ett ökat medarbetarengagemang.

LÄS MER

KULTURFÖRÄNDRING GAV MINSKAD PERSONALOMSÄTTNING

I Helsingborg ville ledningen veta vad patienterna på akutmottagningen tyckte om sin upplevelse. De ville integrera patienterna mer i utvecklingen av kliniken och förbättra förståelsen för patienten och anhöriga hos medarbetarna för att öka kvaliteten. Resultaten blev en kulturförändring som lett till högre service och en patientdriven verksamhetsutveckling.

LÄS MER

KUNDINSIKT ÖPPNADE UPP FÖR NYA KUNDSEGMENT

Ett innovationssystem som präglas av homogenitet blir sällan så innovativt som det kan vara. Ideon Innovation, en inkubator, ville öka sin mångfald och förstå varför så få kvinnor sökte. Genom djupintervjuer kunde kvinnornas berättelser tas fram och verksamheten kunde utvecklas för att bli mer inkluderande.                                                           

LÄS MER