Vi är Danji

Danji grundades i Lund, 2016.  Grundarna representerar olika inriktningar inom kundupplevelse, organisationsutveckling, resultatstyrning, team och ledarskap.  Vi tror att fler idéer är bättre än en, därför representeras Danji av olika bakgrunder, kompetensområden och styrkor.

Som team vill vi göra skillnad och påverka, för ett mer empatiskt näringsliv där människor lyssnar och involverar. Vi bygger långsiktigt för att växa som bolag, team och individ. Tillsammans skapar vi hållbara förändringar som vi med stolthet lämnar efter oss.

Danjis grundvärderingar

Skapa din framgång genom andra

Långsiktighet framför kortsiktighet

Transparens i allt

För att driva utvecklingen inom kundupplevelse samarbetar Danji med Lunds Universitet. I ett antal forskningsprojekt utvecklar vi synen på hur kunder använder, upplever och interagerar med olika organisationer. Vårt engagemang innefattar också gästföreläsningar, workshops och studentprojekt.

PARTNERS

Ingela Mauritzon

Managing Partner

Ingela är Sveriges främsta expert inom kundupplevelse. Med 12 års erfarenhet i Singapore och Kina har Ingela en bred och branschomspännande erfarenhet inom flera kulturer. På Danji driver Ingela utvecklingen av djup kundanalys och leder våra projekt inom Customer Experience Management.

Fredrik Wall

Managing Partner

Fredrik Wall är Managing Partner och är en av Sveriges främsta experter inom implementation och resultatstyrning. Han har 30 års erfarenhet av ledarskap bland annat från försvarsmakten och som managementkonsult. På Danji leder Fredrik implementationsarbetet i våra projekt och utvecklar våra kunder mot att arbeta kunddrivet.

Rolf Hedman

Executive Chairman & Partner

Rolf är styrelseordförande på Danji och Executive Mentor. Med sin erfarenhet inom ledarskap och professionellt mentorskap agerar Rolf bollplank och accelerator till ledare som vill bygga kunddrivna och empatiska organisationer. 

Jesper Henrikson

Partner & Head of Analytics

Jesper Henrikson har en bakgrund från Industriell Ekonomi på Lunds Universitet. Han leder och utvecklar Danjis analysgrupp. På Danji ansvarar Jesper också för att våra kunder ska kunna omvandla kundinsikt till mätbara nyckeltal och för att deras Customer Experience-initiativ skapar bottom line-resultat.