Etnografisk datainsamling och textanalys

Kundens röst är mer värdefull än någonsin men den kan vara svår att fånga. Idag är det fler och fler som kompletterar traditionella enkätsystem med djupare etnografisk data som säger mer om kundens tillvaro och drivkrafter.

Danji genomför djupgående etnografiska kundstudier och analyserar fritext, både från befintliga datakällor såsom kundtjänstskript, enkäter med fritextsvar, och från djupintervjuer. Vi skapar strategier för inhämtning av kunddata som sträcker sig över organisationssilos och ser till att kundupplevelseinitiativ är kvantitativt mätbara.

Kundinsikt

Det är först när vi förstår hur kundens upplevelse relaterar till företaget som vi kan skapa verklig förståelse för kunden i en organisation.

Genom djupa, etnografiska kundstudier kan vi identifiera varför kunden har ett visst beteende, vad som driver kunden i en viss riktning och vad som skulle fylla kundens grundläggande behov.

Genom att ställa kundinformationen mot organisationens erbjudande kan vi matcha organisationens process mot kundens behov, hitta korrelationer och skapa förståelse för vad som bör prioriteras i organisationen för att skapa mest kundvärde.

Kunddrivet agerande

Det svåraste steget för de flesta organisationer är att skapa ett aktivt agerande som bygger på kundinsikt. Att gå från kunskap till handling i varje del av organisationen.

Med Danjis implementationsprogram får du verktyg att driva handling och resultat genomgående i hela organisationen. Från ett empatiskt och drivande ledarskap till ett engagerat medarbetarskap med tydliga ansvarsled.

Danji lyfter den individuella medarbetarens drivkrafter och omvandlar denna till aktiv handling. Vi skapar struktur och förankrar förändring. Resultaten syns i böckerna men känns också i kulturen.