entreprenörskap kräver mångfald i inkubator

Utmaning – För lite mångfald i innovationssystemet

Ideon Innovation är en inkubator och en av Skånes främsta platser för innovation och nyskapande. Beläget bredvid Lunds Tekniska Högskola och i hjärtat av Lunds innovationshub, har inkubatorn alla förutsättningar för att vara en plats där kreativitet och innovation göds. Liksom på flera andra platser har dock Ideon Innovation svårt att skapa social och kompetensbaserad mångfald i sin inkubatorverksamhet. Eftersom flera studier pekar på att ökad mångfald ger en högre grad av kreativitet och bättre resultat, var bristen på mångfald ett problem.

Process för kartläggning av den entreprenöriella resan

Insikter från kvinnor som valt bort inkubatorn av olika anledningar behövdes för att förstå olikheterna i den entreprenörilla resan. Därför djupintervjuades ett flertal kvinnor med olika bakgrunder. Gemensamt för kvinnorna var att de hade skapat företag som fungerat i flera år och som idag är självbärande. Intervjuerna analyserades utifrån en narrativ kontext, där kvinnornas berättelser fick komma fram och där en kundresa kunde skapas. Entreprenörerna fick berätta hur de hade byggt sina företag, vad som drev dem och när de kände behov av hjälp. De fick också beskriva med sina egna ord vad de värdesatte i form av stöd. Vi fick information om vad de kände att de hade behövt, varför de valde bort vissa delar av innovationssystemet och hur de såg på framtiden.

Slutligen sammanställdes informationen och jämfördes med den rådande kommunikationen och informationen som erbjöds av inkubatorn, vi kunde kartlägga entreprenörernas behov och drivkrafter.

Resultat – Fokuserade och normbrytande initiativ

Informationen som kom fram ändrade sättet man kommunicerade till entreprenörerna. Nu kunde man kommunicera på ett sätt som gjorde att entreprenörerna kunde känna igen sig och som slutligen också gjorde att de fick hjälp med det som de verkligen kände att de hade behov av. Ideon Innovation kunde också skapa en miljö som fungerade som nätverkshub och knutpunkt för kvinnliga entreprenörer.

Arbetet skapade förutsättningar för ett ökat mångfaldsarbete och ett utvidgat intag av entreprenörer. Det finns en ökad förståelse för att den entreprenöriella resan är olika för olika personer och att det finns ett behov av att skapa en inkluderande bild av vad en entreprenör är för att kunna bidra till att stärka kvinnors entreprenörskap.

Ideon Innovation kunde skapa insikter i vad entreprenörerna värdesätter, och fokusera sina insatser på värdeskapande kommunikation som kom entreprenörerna till gagn. Insikterna om entreprenörernas känslor, drivkrafter och behov ledde till tydliga actions för att förbättra inkubatorupplevelsen som helhet.

Kontakta oss för mer information eller offertförfrågan på ett liknande projekt.