Kunddriven strategi

Förstå Din Kund & HanterA kundupplevelsen Kontakta oss

Maximera din potential tillsammans med Danji

Läs mer om vad vi gör

Tack vare samarbetet med Danji har jag och mitt team fått en ökad förståelse för våra kunder. Med den kunskapen kan vi nu på ett enklare sätt sammanstråla vår vision med kundens unika behov.

Isa Olsson

Grundare och VD, Massive Performance

våra projekt

Läs mer om hur några av våra kunder arbetar med kundupplevelse för att öka lojalitet, skapa bättre lönsamhet, öka innovationskraften och förbättra kvaliteten.

inspiration

Vill du veta mer om hur andra arbetar med kundupplevelse? Vill du att din organisation ska komma närmre kunden? Här kan du ta del av våra bästa råd, goda exempel och benchmarks tillsammans med insikter från forskningens framkant och tankar från nuvarande och tidigare projekt.

Låt dina kundresekartor fyllas med kundens ord

Kundresekartor har blivit extremt tätt sammankopplade med interna processer eller med tjänstedesign, och när vi tänker oss kundresekartan så är det just en visuell representation av vilka processer kunden genomgår och vilka pain-points och gain-points som finns under...
Read More

Lyssna så att kundens sanning får styra

På Danji arbetar vi med att lyssna och en av byggstenarna i vårt kundupplevelsearbete på Danji är intervjun. En genomläsning av våra artiklar om kundbeteende och kundlojalitet, samt en genomläsning av vår blogg om kundupplevelse (rekommenderas!) kommer snabbt att...
Read More

Irrationella kundbeteenden. Eller?

Det är väldigt tillfredsställande att prata om irrationella kundbeteenden. Vi letar efter sätt att på något vis “hacka” de irrationella konsumentmönstren; skapa ett felfritt nät som kommer låta oss överlista den känslostyrda kunden. Det känns som en seger att vara mer...
Read More

Att förstå beteende genom språkanalys och att övergå till ett tredimensionellt förhållningssätt

Ett av våra viktigaste verktyg på Danji är språkanalys. För att analysera språk har vi ett kvalitativt förhållningssätt. Nej, du läste inte fel, vi jobbar med något helt annat än siffror och kvantitativ analys, och för många så låter det lite förvirrande. Kvantivativ...
Read More

Om pingisbord och att ta tid att lyssna på kundens upplevelse

Mitt arbete på Danji sker parallellt med studier i litteraturvetenskap och gestaltning. Hemma för mig är universitetet. Den första tiden på jobbet, precis som den första tiden på alla jobb, gick ganska mycket ut på att lyssna och observera, lära mig koder, lära mig...
Read More